Zásady ochrany osobních údajů - Art do domu
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,theme-bridge,bridge-core-3.1.2,woocommerce-no-js,woo-variation-swatches,wvs-behavior-blur,wvs-theme-bridge-child,wvs-show-label,wvs-tooltip,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive,currency-czk
 

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


(Dále jen „Zásady“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Adéla Belej, se sídlem Na Košince 2200/6, Praha 8 Česká republika, jako provozovatel (dále také jako „provozovatel“) zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních zákazníků, kterými jsou fyzické osoby (dále společně jako „dotčené osoby“) v rozsahu, způsobem a za účelem v souladu s platnými právními předpisy a podle těchto Zásad.

2. Účel, právní základ a doba zpracovávání osobních údajů dotčených osob

2.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem uzavření kupní smlouvy na dálku prostřednictvím elektronického obchodu provozovatele: www.artdodomu.cz (dále jen „E-shop“) a plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, stejně tak v předsmluvních vztazích s dotčenými osobami, a to v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa dodání zboží, e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje.

2.2. Osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku jsou zpracovávány na právním základě – smlouvě, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba. V případě, že dotčená osoba neposkytne své osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku, není možné kupní smlouvu uzavřít. Osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku jsou provozovatelem zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž lze uplatnit nároky smluvních stran vyplývající nebo související s kupní smlouvou. Dokumentace obsahující osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku je archivována v lhůtách v souladu se zvláštními právními předpisy.

2.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem registrace dotčené osoby na internetové stránce Eshopu, vytvoření uživatelského účtu a zasílání souvisejících systémových notifikací (např. Upozornění na nedokončení objednávky), a to v rozsahu povinných údajů: uživatelské jméno a e-mailová adresa a dobrovolných údajů : jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa dodání zboží, telefonní číslo.

2.4. Osobní údaje podle bodu 2.3. tohoto článku jsou zpracovávány na základě souhlasu oprávněné osoby, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, nejméně však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Podmínky využívání zákaznického konta jsou upraveny v článku III. těchto Zásad.

2.5. Dotčená osoba odesláním registračního formuláře pro vytvoření uživatelského účtu na internetové stránce E-shopu uděluje provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.3 tohoto článku a zároveň potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech dotčené osoby, jakož i o podmínkách zpracování osobních údajů podle Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a podle těchto Zásad. Dotčená osoba tímto zároveň čestně prohlašuje, že dosáhla věku 16 let. V případě, že má dotčená osoba méně než 16 let, je povinna před poskytnutím svých osobních údajů zaslat provozovateli souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.3. tohoto článku. Dotčená osoba je oprávněna kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely podle bodu 2.3 tohoto článku, a to zasláním odvolání souhlasu buď písemně na kontaktní adresu provozovatele: Adéla Belej, Na Košince 2200/6, 180 00 Praha 8, nebo e- mailem, na e-mailovou adresu: info@artdodomu.cz.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Dále jen „Zásady“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Adéla Belej, se sídlem Na Košince 2200/6, 180 00 Praha 8, Česká republika, jako provozovatel (dále také jako „provozovatel“) zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních zákazníků, kterými jsou fyzické osoby (dále společně jako „dotčené osoby“) v rozsahu, způsobem a za účelem v souladu s platnými právními předpisy a podle těchto Zásad.

2. Účel, právní základ a doba zpracovávání osobních údajů dotčených osob

2.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem uzavření kupní smlouvy na dálku prostřednictvím elektronického obchodu provozovatele: www.artdodomu.cz (dále jen „E-shop“) a plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, stejně tak v předsmluvních vztazích s dotčenými osobami, a to v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa dodání zboží, e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje.

2.2. Osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku jsou zpracovávány na právním základě – smlouvě, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba. V případě, že dotčená osoba neposkytne své osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku, není možné kupní smlouvu uzavřít. Osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku jsou provozovatelem zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž lze uplatnit nároky smluvních stran vyplývající nebo související s kupní smlouvou. Dokumentace obsahující osobní údaje podle bodu 2.1. tohoto článku je archivována v lhůtách v souladu se zvláštními právními předpisy.

2.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem registrace dotčené osoby na internetové stránce Eshopu, vytvoření uživatelského účtu a zasílání souvisejících systémových notifikací (např. Upozornění na nedokončení objednávky), a to v rozsahu povinných údajů: uživatelské jméno a e-mailová adresa a dobrovolných údajů : jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa dodání zboží, telefonní číslo.

2.4. Osobní údaje podle bodu 2.3. tohoto článku jsou zpracovávány na základě souhlasu oprávněné osoby, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, nejméně však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Podmínky využívání zákaznického konta jsou upraveny v článku III. těchto Zásad.

2.5. Dotčená osoba odesláním registračního formuláře pro vytvoření uživatelského účtu na internetové stránce Eshopu uděluje provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.3 tohoto článku a zároveň potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech dotčené osoby, jakož i o podmínkách zpracování osobních údajů podle Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a podle těchto Zásad. Dotčená osoba tímto zároveň čestně prohlašuje, že dosáhla věku 16 let. V případě, že má dotčená osoba méně než 16 let, je povinna před poskytnutím svých osobních údajů zaslat provozovateli souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.3. tohoto článku. Dotčená osoba je oprávněna kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely podle bodu 2.3 tohoto článku, a to zasláním odvolání souhlasu buď písemně na kontaktní adresu provozovatele: Adéla Belej, Na Košince 2200/6, 180 00 Praha 8, nebo e- mailem, na e-mailovou adresu: info@artdodomu.cz

2.6. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem marketingu, zejména zasílání newsletterů, informování o nových produktech, reklamních akcích, slevách a podobných marketingových aktivitách, a to v rozsahu: uživatelské jméno, jméno, příjmení a e-mailová adresa.

2.7. Osobní údaje podle bodu 2.6. tohoto článku jsou zpracovávány na základě souhlasu oprávněné osoby, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, nejméně však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

2.8. Dotčená osoba přihlášením se k odběru elektronického newsletteru uděluje provozovateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.6. tohoto článku a zároveň potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech dotčené osoby, jakož i o podmínkách zpracování osobních údajů podle Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a podle těchto Zásad. Dotčená osoba tímto zároveň čestně prohlašuje, že dosáhla věku 16 let. V případě, že má dotčená osoba méně než 16 let, je povinna před poskytnutím svých osobních údajů zaslat provozovateli souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu a k účelu podle bodu 2.6. tohoto článku. Dotčená osoba je oprávněna kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů pro účel podle bodu 2.6 tohoto článku, a to zasláním odvolání souhlasu buď písemně na kontaktní adresu provozovatele: Adéla Belej, Na Košince 2200/6, 180 00 Praha 8, nebo e- mailem, na e-mailovou adresu: info@artdodomu.cz Zasílání newsletteru může dotčená osoba kdykoliv zrušit i kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení se z odběru newsletteru, umístěný přímo v každém newsletteru.

2.9. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem komunikace a vybavení požadavků dotčené osoby zaslané prostřednictvím online kontaktního formuláře umístěného na internetové stránce www.artodomu.cz/kontakt, a to v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa, IP adresa .

2.10. Osobní údaje podle bodu 2.9. tohoto článku jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu provozovatele, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení požadavku dotčené osoby, nejdéle však po dobu 2 let ode dne jejich poskytnutí.

2.11. Dotčená osoba odesláním svých osobních údajů prostřednictvím online kontaktního formuláře umístěného na internetové stránce www.artodomu.cz/kontakt potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech dotčené osoby, jakož i o podmínkách zpracování osobních údajů podle Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a podle těchto Zásad. Dotčená osoba je oprávněna namítat zpracování osobních těchto údajů podle bodu 6.11 těchto Zásad.

2.12. Dotčená osoba zakliknutím příslušného políčka „souhlasím“ na internetové stránce Eshopu uděluje provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: cookies, a to za účelem zajištění funkcionalit Eshopu, poskytování nabídek nebo reklam založených na zájmech zjištěných z cookies a sledování návštěvnosti internetové stránky Eshopu. Tyto osobní údaje provozovatel bude uchovávat do odvolání souhlasu, nebo do vymazání cookies dotčenou osobou v internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách používání souborů cookies a možnostech jejich odmítnutí je možné nalézt v příloze těchto zásad.

3. Podmínky využívání uživatelského účtu

3.1. Dotčená osoba si prostřednictvím registrace na webové stránce Eshopu může zřídit uživatelský účet, který jí umožní uložení kontaktních údajů a jejich editaci a tím rychlejší dokončení platby, přístup k informacím o stavu a historii jejích objednávek. Dotčená osoba bere na vědomí, že založení uživatelského účtu není podmínkou nákupu na Eshopu, nákup zboží prostřednictvím Eshopu je dotčená osoba oprávněna realizovat kdykoliv i bez registrace.

3.2. Před využíváním uživatelského účtu je třeba provést jeho registraci. Za tímto účelem dotčená osoba vyplní povinná pole registračního formuláře – uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Po kompletním vyplnění formuláře a jeho úspěšném odeslání kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ obdrží dotčená osoba na zadaný e-mail s odkazem na internetovou stránku, který slouží pro jednorázové přihlášení na stránku Eshopu, kde si dotčená osoba nastaví heslo. Po nastavení hesla je dotčené osobě umožněno přihlásit se do uživatelského účtu použitím následujících přístupových údajů – uživatelského jména a hesla. Provozovatel nedisponuje heslem dotčené osoby. Dotčená osoba je povinna chránit přihlašovací údaje do uživatelského účtu a tyto nesmí zpřístupnit třetím osobám. Jestliže se dotčená osoba dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů, je povinna o této skutečnosti provozovatele neprodleně informovat. Dotčená osoba je odpovědná za neoprávněné použití nebo zneužití svých přihlašovacích údajů.

3.3. Provozovatel zpřístupňuje dotčené osobě uživatelský účet bezplatně na dobu neurčitou, přičemž si vyhrazuje právo kdykoli dotčenou osobu vyloučit bez udání důvodu z procesu registrace nebo používání, resp. přestat provozovat uživatelský účet a s tím související služby. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit funkce uživatelského účtu, nebo podmínky jeho používání. Nové podmínky používání provozovatel dotčeným osobám oznámí prostřednictvím e-mailu.

4. Příjemci osobních údajů

4.1. Provozovatel osobní údaje dotčených osob nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje žádným jiným subjektům, s výjimkou následujících příjemců:

a) přepravci s cílem dodání

b) poskytovateli online služeb umožňujících zasílání newsletterů

c) poskytovateli webhostingu a IT servisu

d) příjemcům zabývajícím se reklamou zobrazující se na základě využití informací obsažených v souborech cookies;

e) poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě objednávky, plnění kupní smlouvy;

f) poskytovatelům účetních služeb;

g) online marketingovým agenturám;

h) právním zástupcům, soudům s cílem uplatnění a vymáhání nároků vyplývajících z kupní smlouvy nebo souvisejících s kupní smlouvou.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

5.1. Provozovatel osobní údaje dotčených osob aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenáší, spolupracuje však se subjekty (aktuálně MailChimp), které takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Tyto subjekty dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím ve smyslu evropské legislativy poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro osobní údaje dotčených. Bližší informace k předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU je možné poskytnout na kontaktních údajích provozovatele podle článku 2.5. těchto Zásad.

6. Práva dotčené osoby

6.1. Dotčená osoba má právo na přístup ke svým údajům. Na základě žádosti dotčené osoby vystaví provozovatel potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotčené osoby, které se jí týkají. Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost kopii těchto osobních údajů dotčené osoby.

6.2. Vystavení první kopie podle odst. 6.1 tohoto článku je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající správním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.

6.3. Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, pokud o ní provozovatel eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Provozovatel provede opravu, případně doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho dotčená osoba požádá.

6.4. Dotčená osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se jí týkají, za předpokladu, že:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány,

b) dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,

c) dotčená osoba odmítá zpracovávání osobních údajů podle bodu 6.11. tohoto článku,

d) osobní údaje jsou zpracovány nezákonně,

e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo

f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.

6.5. Dotčená osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné:

a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

b) na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

6.6. Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotčené osoby je opodstatněná.

6.7. Dotčená osoba má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

a) napadne správnost osobních údajů námitkou podle bodu 6.11 tohoto článku, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování je protizákonné a dotčená osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;

c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) dotčená osoba zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

6.8. Pokud dotčená osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě uchovávání, bez souhlasu dotčené osoby.

6.9. Dotčená osoba bude provozovatelem informována, pokud bude omezení zpracování těchto údajů zrušeno.

6.10. Dotčená osoba má právo na přenositelnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.

6.11. Dotčená osoba má právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotčená osoba může namítat zpracovávání jejích osobních údajů na základě:

a) právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele,

b) zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,

c) zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

6.12. Pokud dotčená osoba namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podle bodu 6.11. písm. b) tohoto článku, její osobní údaje provozovatel nemůže dále zpracovávat.

6.13. Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

6.14. Dotčená osoba má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním titulu. Dotčená osoba svůj souhlas odvolá kontaktováním odpovědné osoby se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem. Zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu však není jeho odvoláním dotčena. Dotčená osoba je oprávněna kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů i zakliknutím odhlašovacího odkazu, který je umístěn v každém elektronickém newsletteru. Provozovatel po uplynutí doby platnosti souhlasu, nebo po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo obdržení oprávněné námitky dotčené osoby vůči zpracovávání osobních údajů zajistí neprodleně blokování a likvidaci osobních údajů dotčené osoby.

6.15. Jestliže se dotyčná osoba domnívá, že zpracováním osobních údajů byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice.

7. Další informace

7.1. Provozovatel tímto informuje dotčenou osobu, že při zpracovávání jejích osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

7.2. IP adresa dotyčné osoby: IP adresa je přenášena při zadání každého požadavku dotčené osoby na server, díky tomu má server informaci o tom, kam má být odpověď na tento požadavek odeslána. Kupujícímu a potenciálnímu zákazníkovi je IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení, jakmile se připojí na internet. Poskytovatel internetových služeb dokáže vysledovat, kterému zákazníkovi byla vybrána IP adresa přiřazena v určitém časovém okamžiku. Po dobu uložení IP adresy je možné teoreticky nepřímo stanovit identitu vlastníka IP adresy. Z uvedeného důvodu jsou IP adresy využívány pouze za účelem určení místa, na které má být odeslána odpověď serveru na požadavek dotčené osoby, jakož i pro účely odvrácení potenciálních kybernetických útoků.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Dotčená osoba potvrzuje, že osobní údaje poskytla dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a souhlasí s jejich využitím k vymezenému účelu.

8.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek jako jejich příloha.

Příloha

SOUBORY COOKIE

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro Vás využívají naše stránky cookies. O této skutečnosti je každý uživatel upozorněn při návštěvě naší webové stránky.

A. Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

B. Jak používáme soubory cookie?

Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

C. Jak kontrolovat soubory cookie?

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

D. Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

E. Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Seznam příjemců osobních údajů, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji: příjemci zabývající se reklamou zobrazující se na základě využití informací obsažených v souborech cookies. Provozovatel uvádí dotčené osobě, že nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytování osobních údajů není zákonným požadavkem a ani smluvním požadavkem, proto nejste povinen / á poskytnout osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů má však za následek nezobrazování relevantních marketingových informací na internetovém prohlížeči, který jako dotčená osoba využíváte. Bližší informace o Vašich právech a podmínkách zpracování osobních údajů najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.